Medezeggenschapsraad

Waarom een  Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) is voor de school wat de ondernemingsraad is voor een bedrijf. De MR vertegenwoordigt de werknemers en de ouders van leerlingen. Wij overleggen met de schoolleiding over alle zaken die de school betreffen. De rol van de MR is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van 1 januari 2007.

Zaken waar instemming of advies van de MR nodig is, zijn bijvoorbeeld: het financieel beleid, onderwijskundige zaken, huisvesting en de veiligheid op school. Voor een goed functionerende MR is de betrokkenheid van personeel en ouders van belang.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen, maar u kunt ook onderwerpen inbrengen voor de vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met r.hoogerwerf@ajschreuder.nl

Bezetting van het schooljaar 2017-2018                                                                                     

Dhr. J. van Scheindelen (ouder)                                        

Mevr E. Heijdra ( ouder)                                        

Mevr J. Hulleman (personeel)                              

Mevr M. Hoogerwerf (personeel)                                    

 

Vergaderdata
De MR vergadert 6 x per jaar.

dinsdag 26-9-2017

dinsdag 14-11-2017

dinsdag 23-1-2018

dinsdag 20-3-2018

dinsdag 15-5-2018

dinsdag 26-6-2018

 

Notulen vergaderingen en jaarverslag

Jaarverslag MR 2017-2018

MR Notulen 20-03-2018

MR Notulen 23-01-2018

MR Notulen 14-11-17

MR Notulen 26-9-2017

MR Notulen 27-06-2017

MR Notulen 16-05-2017

Jaarverslag MR 2016-2017

 

Alle vergaderingen vinden plaats op het SO.
Contact
Voor verdere vragen of onderwerpen die u aan de MR wilt voorleggen, kunt u mailen met r.hoogerwerf@ajschreuder.nl