Hofplein

Hallo allemaal, wij zijn groep Hofplein en wij zijn met 13 kinderen in de klas. Samen met Meester Frank en juf Demelza leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. De lessen in de klas worden ondersteund met pictogrammen en gebaren. In de leeslessen leren de kinderen nieuwe letters, met deze nieuwe letters moeten de kinderen zelf woorden maken. Ook leren de kinderen om kleine teksten op eigen niveau te lezen. Tijdens de schrijflessen worden beurtelings alle letters en cijfers geoefend. In de rekenlessen leren de kinderen tellen t/m 20.

Elke dag oefenen we onze sociale vaardigheden in de klas, zodat we leren hoe we ons het beste kunnen gedragen in verschillende situaties. Op dinsdag en donderdag gaan wij naar gymnastiek bij juf Michelle en op vrijdag gaan wij naar het zwembad.