de Pier

Er zitten 14 kinderen in De Pier en juf Maaike en juf Corina (niet op de foto) zijn de leerkrachten. Juf Ria is de klassenassistente. Wij zijn heel druk bezig met het lezen. We leren de letters en we maken daarbij gebruik van de Kimversie van de methode veilig leren lezen. We leren lezen door middel van een bij, genaamd Zoem. De kinderen vinden het heel leuk en zijn gemotiveerd. We maken hierbij ook gebruik van het digibord wat het voor de kinderen nog leuker en duidelijker maakt. We hebben ook veel aandacht voor de woordenschat. Elke week leren de kinderen ongeveer 5 nieuwe woorden. Deze woorden staan in een woordweb. We maken hierbij gebruik van de methode Logo 3000. Deze woorden hebben we ook in spelletjes op het digibord. Verder zijn we natuurlijk ook druk met het rekenen met ontwikkelingsmateriaal. Zingen, knutselen en tekenen doen we ook in de klas en elke dag spelen we nog even in de hoeken. We zwemmen 1 x in de week en we gymmen 2x in de week bij juf Michelle.